is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van Hyppolite Clairon, en aanmerkingen over de tooneelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HYPPOLITE CLAIRON. m

MADAME DE GR ... .

Dat geloof ik. — Waarom zijt gij in 't zwart ?

I K.

Ik ben in den rouw over eene mijner nichten. (De Maréchal barst uit van 't lachen.)

MADAME DE GR. ...

Waarom lacht gij?

M. DE MAR éc HAL.

Om het arm fchepzel, dat zij vermoord heeft»

MADAME DE GR...

Hoe dan?

M. DE MARéCHAL.

Zij heeft niets, dan dit kleed.

MADAME DE GR... .

Loop! men zegt, dat zij de kostbaarfte Garderobe heeft.

i K.

Om mij alles te bezorgen, wat het tooneel ° eischt