Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25 X

Naauwlijks was de mensch gevallen

In den bangften jammerftaat, Of de Heer beloofde redding

Door 't gezegend Vrouwezaad. Satan beefde, de Englen juichten:

„ Heilig, Heilig, Heilig Heer!" 't Heilgeloof viel biddend, dankend

Voor 't ontfermend Weezen neêr.

Ilde TEGENZANG.

Abram, Ifaac, Jacob wachtten,

Naar *t genadig Vreêverbond, Eenen, die tot heil zou ftrekken

Voor het ganfche waereldrond. Vreemdelingen op deze aarde,

Reisden zij aan 's Heeren hand, Bij het licht van 't Euangelie,

Naar het hemelsch Vaderland.

B 5 Mo-

Sluiten