is toegevoegd aan uw favorieten.

([Half-title:]) Gedichten en vertaaling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BRIEF.

Eigenliefde en Reie.

Hoe gelukkig (hapt bij , die , onder het bulderen der oikaanen, van gunstige winden en van eene veilige haven droomt! In den ftorm van het groote werktuig gedrecven, vriend ! is ieder (tap tot kennis een (tap tot ellende. 6, Waar zijt gij, geruste dagen der kindfche onfchuld! wanneer, door een fncl gevoel ligt bcwoogen , voorbijgaande traanen zich in voorbijgaande verrukkingen verlooren , en de pijnigende fmart met haaren langen gevolge mij nog niet naderde !