Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v: VOORREDE.

veluk en vrijheid, van verlichting en vaderlandsliefde , te vergelijken, bij den fiaat van

zaken, en de jammerhartige toepas(ing!

en wanneer hem de woed niet ontzinkt, dan ? —— nu dan most hij een Hercules zijn! — en wanneer hij niet bloosd, o! dan heeft men hem te kort gedaan , om hem niet op het toneel, of in het dolhuis te plaatzen. - Ik heb dikwils mij zelve afgevraagd: waren "de menfchen dan zo veel ongelukkiger , toen zij alles geloofden, toen zij zo veele hooge en verlichte denkbeelden niet hadden , teen elk zo zijn ouden ezelstred voortwandelde, en ook in zijne domheid geen denkbeeld van zo veel yalschkeid en list had, als bij al onze verlichting de waereld tot eene hel maakt, en er alle hartelijkheid en goede trouw uit verband ? En dan dagt ik: zal er ooit iets goeds van worden!

Maar een oog op de afgelopen Eeuwen terug flaande, zag ik dat de waakzame zorg der voorzienigheid, door alle de dwaasheden e,n dolligheden der menfchen, hunnes ondanks,

hun

Sluiten