Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOO li B E 11 I C II T.

•willen gaarne bekennen, dat wij niet zeer veel [chroom dit ftukje in het licht geeven, en, fchoon wij hetzelve reeds aan het gevoel c eniger vrienden ge toeijl hebben, en de traanen bij hetzeke ge/lort, ons eenigermaate overtuigen, dat 'er ten minflen iets in vervat zij, dat de aandoeningen van het menfcblijk hart in beweeging brengt, doet ons het bezcf der moeilijkheid van een Tooneelfpcl aarfelen, en op eene gunftige verfchooning der feilen en zwakheden hoopen. In de tegen¬

woordige omflandigheden des lieven Vaderlands /leekt mogelijk nog een bijzondere trooft voor den welmcencnden Nederlander in dit ftukje; na ante lijk, dat, daar de Codlijke Voorzienigheid in vroeger dagen eenen voorftandcr der Vrijheid, fchoon vaar oogenfehijn onflaakbaar, vit zijne boei je op de wonderlijk/ie wijze verlofte, die zelfde Zorg, dit geheel Volk hoe gefoold, vertrapt en

aan-

Sluiten