Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w at drift vuurt mijnen ijver aan? ■ ■ Voor u, voor u, o Mensch! zal ik het fpeeltuig liaan,

O wonderbaare Heer der aarde! Gij4 die den adem Gods in uwen boezem voelt,

Wien hemelsch vuur doot de adren woelt, Wie, wie befchreef uw fchoon — wie, wie befeft uw waarde?

Dat hier de wijsgeer zich verpijn, De grooiheid uws beftaans zal onnafpoorbaar zijn; Hoe — zal ik dan met laage Zangen, Dit onvolmaakte op nieuw vervangen? O ja —- al moet ik hier bij d'ingang blijven (laan,'!i Zie echter, fchoon van ver, u met verrukking aan! A 4

Sluiten