Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 Lof itm Mesfias dood.

De wortels van 't verderflijk kwaad, Laat gij in vrijheid welig groeien: Hoe kan de deugd, dat godlijk zaad, In zulk een' grond, vol doornen, bloeien? Neen, 't zondig eigen, fnood venijn, Is 't zap waar door uw deugden leven; Zou dat ooit goede vruchten geven? 't Is Sodoms ooft, 't is ijdle fchijn.

Gods liefde, 't pit der ware deugdj

Die hart en daden moet bcfüeren;

Boetvaardigheid, noch hemelvreugd,

Die 't godgewijd gemoed verfieren ;

Geen nedrig hart, dat ieder eert,

Dat zelfs zijn haters wil beminnen,

Om 't kwaad door goed dqen te overwinnen,

Wierd immer in uw fchool geleert,

Waar

Sluiten