Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Lof van Mesfias dt>^L.

O Liefde U wijde ik lijf en ziel!

Zij zijn voor altoos U gegeven!

Wat afgod mij wel eer beviel,

'k Wil aan mijn trouwen Heiland kleven;

In Hem is God mijn goed en eer,

Mijn lust, die 'k wil en kan behagen,

Zijn ftraffen zijn mij liefdeflagen,

'k Erken God voor mijn eenig Heer!

'k Wil U met mijn geheel gemoed, In geest en waarheid eeuwig vrezen, Mijn Vader! heilig, wijs en goed, Uw naam zij eindeloos geprezen! Wie, wie is toch een God als Gij! Die zelfs uw eigen Zoon wilt fchenken, Aan muiters die uw hoogheid krenken, En fpreekt uw vijand eeuwig vrij!

Dan

Sluiten