is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezangen. 227

#% -

Waar zijn toch die fchatgewelven

daar ge uw wetenfchap bewaard! Overkonftig is 't geheugen

(met verbeelding naauw vereênd) Dat zo vaardig de echte beelden

van 't voorleedne weêr verleent. Vrije wille, o grootst vermogen,

vormfter van de ichone deugd! Aan 't verftand zo vast verbonden,

dat ge wijzer maakt, vol vreugd; Hoe verheven boven dieren

toont zig de eedle mensch die vrij Door zijn Reden kan verkiezen,

zonder dwang van flavernij! Teedre zagte, of fterke driften

vliegen, op 't bevel der wil, Om de deugden te volvoeren,

op haar wenk zijnze alle ftiU Q 4 Ho«

1