is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling van J.H. Siccama en B. van Rees met de burgers over het plan van algemeene belastingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 78 >

gerekend op 1.800,000. en twee huisgezinnen op negen perzoonen) niet nog in ons vaderland gevonden zouden worden 39,500. huisgezinnen, welker inkomsten (ge. clasfifkeerd, zoo als door ons is voorgefteld) door ééngeiïaagen, op ƒ 3300. gecalculeerd kunnen worden ? Het komt ons voor, dat dit het gezigtspunt is, waaruit de gevolgtrekkende vergelijking befchouwd moet worden; en dat het antwoord dan zoo negatief niet zijn zal, maar veelligt ten voordeele onzer berekeninge zal uitvallen; zelfs dan, wanneer men het getal der huisgezinnen ftelt op 33.5,500., en der gezamenlijke inkomften op ƒ 335.510,000. De vraag is; of er in ons Vaderland niec wel twintig of dertig hoofden van huisgezinnen zijn, welker inkomften zijn van ƒ50,000. tot ƒ100,000., dat is door één ruim ƒ60,000., en honderd vijftig of honderd zeventig, welker inkomften zijn van ƒ 20,000. tot ƒ 40,000., dat is door één ruim ƒ -27,000. a ƒ a8,ooo.; enz. gelijk dit na. der wordt opgahelderd door de hier bijgevoegde tafel * Lett. D. , waartoe wij dan ook kortheidshalve verwijzen, en er hier alleen nog dit zullen bijvoegen» Als men onder 400,000. Huisgezinnen ftelt 80,500., die in de belasting niet draagen, om dat zij geen ƒ200. aan inkomften hebben; en 150,000., welker inkomften door malkander gefteld worden op ƒ 320.; en nog eens 71,000, wier inkomften door één ƒ740. beloopt; dan is de vraag, of de inkomften van de overige 169,500. of 98,500. huisgezinnen niet wel door één zullen bedraagen ƒ 1550. of 2140.? Of; volgends de grootfte berekening der gezamenlijke inkomften, vrijgafteld zijnde 65,000. Huisgezinnen, en 150,000. op een gemid. deld inkomen van ƒ 350., en nog andere 76,000. opeen van ƒ740,, is de vraag, of het door één geflaagen inkomen

der