Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v.

den lof, om den voorgang fchijnen te twisten.

Moogelyk had wel de deftigheid der ftof, welke (dit mug ik zonder vermetelheid zeggen) zelf die van Homerus en Maro overtreft, als zijnde de meeste mijner Acteurs niet minder dan Goden en Godinnen, de lange Alexandrijnfche voetmaat vereischt; dan, daar ik in deftigheid van ftijl, die Puikdichters der Oudheid niet kon evennaaren, wilde ik ook liever in vers-maat beneden Hen blyven, dan mij, in dit eene, met hun gelijk Hellen, terwijl 'er aan mijne pen, tegen de hunne gemeeten 3 zoo veel te kort fchoot.

Tot nadere verklaring en opheldering van fommige woorden, navolgingen en uitdrukkingen, heb ik, ten gevalle van min

kun-

Sluiten