Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4 MARIA'.VAN LALAIN,

Dat zulk eene eedle daad ons hart op 't eêlst zou treffen % '■

Dat Neêrlands ftaat, verrukt door zo veel goede trouw* Den held ten hoogften rang in Neerland zou verheffen;

En dus 's mans waar belang dien flap verëifchen zou j ja, dat, indien die prins dat aanbod mogt verfmaden,

Hy, tot verdriet des volks, en tot der ftaten pyn, De wraak van Nederland zich op den hals zou laden,

En zyn gevangen volk daar 't offer van zou zyn. Wat antwoord kan Farnefe op zulk een voorftel geven?

Slechts één, (och! dat Lalain voor hem dit geven moet!) Dat nimmer 't Neêrlands volk met fchelmen wilde leven , 1

En ontrouw, noch verraad, noch lafheid hulde doet; Dat wie by hen, uit drang van lage zelfbelangen,

Zyn' prins, of land verraad, of in den nood begeeft, By hen den eernaam draagt, wat hy ook aan moog'vangen,

Van ,, meest affchuwlyk mensen dat op de waereld leeft."" Ja, prins! dus is ons volk: gy zoudflechts waarheidfprekenï

Als zulk een aanbod dus door u beantwoord wierd. Dit volk is hoogst oprecht,'t acht trouw, 't ftaat onbezweken

Als Vryheid , aan hun fpits, voor hen haar fpeer beftiert; »t Is nedrig bovendien, met weinig dus te vrede:

't Veracht een' dwinglands fchat, dien 't ziet dat hem niet baat: De vryheid, brood cn dak, en 'r wraakzwaard uit de fcheede,

Ter ftraf des rykften prins die naar hun vryheid ftaat, Ziedaar hun fchatten, prins! Alleandren doen ons gruwen,

Ten minfte zyn ze ons wreed als 't loon van trouwloosheid;

Laat *

Sluiten