Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE ROOMSCHE KERK ENZ. £2p

Daar Roomschgezinden, hen, met Inquifitiewoede, Vervolgen om 't Geloov, dat wraak roept voor Gods troon Hoe was in 't Vaderland der Vaedren hart te moede,. Toen Breederoode heeft een Smeekfchrift aangeboón, Om vrijheid van Geloove en Kerkendienst te krijgen: Valt u die wreedheid hard? keurt gij die ftrengheid af? Dan moet uw nooit het bloed in 't dreigend aanzicht ftijgeu % Om dat Verdraagzaamheid hen Godsdienstvrijheid gaf. Denkt op de gouden Spreuk; gedaald uit Gods gewelven J Bemint God boven al — uw Naaftén als uw zelveu- ! In Grasmaand

17 79,

b *

Sluiten