Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k 13 x

Was Hy, vol innig mededogen,

Gereed, öm de Armoe by te ftaan?'

Liet Hy haar nimmer van zich gaan j Dan na haar' traanen af te droogen ?

Geen wonder dan, dat Vrienden, Maagen, Geen wonder dan, dat Jong en Oud, Dat Ryk en Arm 'sMans Sterven rouwt.

Wat menfch heet, moet zyn dood belüaagen.

Weent vry, Aanzienelyke Leden Van 'tZeeufch Genootfchap , diezoo vaak Hem hoordet spreken met vermaak,

Verrukt door zyne Kundigheden.

Laat Middelburgs Museum treuren,

Zoo duuraan zyne Gunft verpligt,'

Daar't, door zyn Invloed opgerigt, Het hoofd zoo moedig op mogt beuren 1

Weent vry!... maar zagt!... Wat helpt aTt weenótt'

Wat baat tog al ons Ziels Verdriet ?

GOD antwoord van zyn 'Daaden niet.' Me Ster heeft yoor ons uit gefch.een.eny

Sluiten