Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n ™ x

fi Das zie ik nog geen eind' der rampen, die my drükkén i U Ga uit, zegt Ifrels Cud, „ betoon U, als een Held, Vers 11 b

„ Die vol van moed en gloed zyn vyand heeft geveld; „ En Stii op dezen berg voor 'taangezigt des Hceren .... Met welk een klem van taal, van fierlyk redeneeren

'Word 'tluilierryk vertoog van 't Godsgezigt vermeld: Vers 11 r, 11a

Hoe eerft een Stormwind met een vreci:lyke- kragt pe bergen fcheurde by het naderen des Heeren — Waar op een aardfehok dreigd', het alles om te keeren >

En toen een vuurgloed nog't gevaar op 'thoogfte bragt—ï Vers li b

Hoe, na die teekenen, zoovol vanMajefteit,

Zich 't lieflyk zuizen van een Zagten Wind deed hoorsn

Hoe zich Elia toen verkloekte, om na te fpooren,

Wat Hem door 'sHeeren mond zou worden aangezeit—* Vers 13.

Hoe Hy dus üit de Kloof, met 't Opperkleed bedekt, "jpevoorfchyn komt, en hoort Gods Stemme tot Hem fpreken: ,i'Wat maakt Elia hier aan Horebs dorre ftreeken? —

Êfl ho§ die Yveraar op 'tnieuw word opgewekt,

Vers

Sluiten