is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets dichtmaatigs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GRAF. $7

Uitgebreid! gij ftoot vermetel Koningen van hunnen zetel; Gij ontziet geen' vorst der aard': Als zijn adem heenevaart, Moet Hij, daar zijn lippen zwijgen, Voor een' troon een lijkbus krijgen. Heeft, aanzienelijkc doón , Heeft uw ziel het zalig loon Van de waaré deugd verworven, Toen uw ligchaam is geftorven ? Hebt gij Jezus hier gekend ? Waart gij aan zijn' dienst gewend? Keurdet gij dien van meer waarde, Dan de grootschheid dezer aarde ?

Zoo wacht hier uw overfchot

Veilig naar een beter lot.

Maar woudtge al uw' tijd befteedea

In nietswaardige ijdelheden; ,

Hebt gij op het klatergoud

Van de waereld fteeds vertrouwd;

Was op aarde uw glorie tevens

In de trotschheid dezes levens;

Vondt gij fteeds voor uw gemoed

Al uw heil in 't waereldgoed,

D 5 Blia-