Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

charmante heertjes en dames, door de decouvertes en lesfen die zij 'er in zullen vinden; terwijl hec leevensverhaal van den Eerw. Pouponville niet

min fignificant aanduidt, dat 'er bij ons ook geestelijke petits maitres worden gevonden. — 'Er zullen zeekerlijk menfchen zijn, die deeze brochure laf en zot noemen, en naa hunne manier van denken hebben zij misfchien geen ongelijk. — Maar iemand, die onze tegenwoordige nederlandfche zedeverbastering door de uitheemfche weelde kent, zal het, aandagtig kezende, die haatetijke naamen niet geeven. — Dan welk oordeel men 'er over velt, de fchrijver zal zig des weinig bekreunen; 't is enkel in eenige uuren par maniere d'amufement opgeftelt, en veelal in een vrolijke luim, die geen emjlige overdenkingen vorderde.

't Wai

Sluiten