Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* Ü Ü G O x> t GRÓÓT.

Gij deedt mijn' Hugo, in uw' Hemelwellust deelen,

Was 't door Secundus niet, aan uwen dienst gewijd, Dat 't edelst ftaatsgeheim, de Gfoot de ziel kon Itrclen,

Verfchuilend kundig door Schriverus zorg en vlijt. Schriverus ! eeuwig zal uw naam in 't zangkoor pronkeri,

Daar ü de Vrijheid bij haar fiere dichtren telt, Gij hebt vermaak en troost aan Hugo's hart gefchonken',

Terwijl 't gefloten blad hem Vrankrijks vriendfchap meldt. Een vluchtig uur, gewijd aan uw Secundus zangen,

Ontdekt het fchrander oog uw trouw, vol edle drift j De weinig regels, door 't geheim bericht öntfangeiï,

Zijn, door de Vrijheid zelf, in vrijheidsfehild gegrift. Hij volgt uw' edlen raad, niets kan zijn ijver ftooren. —

De Herfst ontfierdc reeds de Animerende natuur, De grijze flachtmaand deedt 't ontlluiert daglicht glooren,

En fpreiddc aan 't vochtig zwerk het kwijnend waereldvui.tr 3 Toen mijn de Groot, uit naam der zeven trotfche Staaten ,

Belijdnis werdt gevergt, van zijn getrouw gedrag; Thans kan geen wraken van een vreemde rechtbank baten,

Vefgeefsch beroept hij zig op Hollandsch Staatsgezacb'.

List

Sluiten