is toegevoegd aan uw favorieten.

Hugo de Groot. In zeven zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 HUGO de GROOT.

Het poogt zelfs Vrankrijk ter onzijdigheid te noopen,

Gaf immer Albion op eed of rechten acht? Dan Neerland blijft op de eer van Vrankrijks koning hoopen,

Daar 'tftaving van 't verbond,door 't nieuw gezantfchap,wacht, Staatkundige Aartzen wordt, op 'tplechtigfle afgezonden,

Men vlcid zich met de gunst des grooten kardinaals O). Hij die de grondvest legt der grootfche Staasverbonden,

Men kende Jeannins trouw, na zoo veel zegenpraals; Het naderend gevaar fleep reeds der helden dolken,

De kommerlooze rust verdween, daar 'tblikfem vuur, Al dreigend vlakkcrt, door de opeengeperste wolken,

En d'oorlogs donder brult, bij 'tziddren der natuur.

Dc Groot, die 't nadrend lot angstvallig blijft betreuren,

Vergeet de wreedheid , van zijn trouwloos Vaderland, Hij kent de rampen , die 's Volks bloeiend heil verfcheuren,

Hem heimelijk gemeld, door vriendfehaps gulle hand,

Hij doet door wijzen raad, zijn zucht zijn trouw nog blijken,

Hij fteunt op 't Itaatsbeltuur en roemt d' Oranje held;

Dan,

(<0 r.ichelieu.

(6) jeanni nStaatsfecretaris van lq de w ij kXIII.