Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MAURITS, 7

Word licht, zelfs eer hy 't denkt, der volken geesfelroede...

En vromen Willems zoon word' nooit Caligulal Door zulk een hoop verlterkt, zal ik te vryè'r fpreken.

Myn eerlyk hart bemint held Maurits teêr genoeg, Om, daar een ftaatsörkaan op hem dreigt los te breken, .

Te vergen dat hy zich naar zyn belangen voeg'. Het fmartmy van een'prins door's Hemels hand verkoren

Ten bouwheer van den troon der vryheid in dit land, (Uw vader lag den grond diens troons!) te moeten hooren.

Dat hy een' twistvuur voed, dat in de kerk ontbrand. Die taal fchyne u niet hard: een vorst die met krakelen

In 't hart der kerk ontftaan zich Hechts ten halve moeit. Voed een vernielend vuur door in 't gefchil te deelen,

Daar naar wat kant hy helt vervolgzucht fpoedig groeit. Doorzoek u: is uw brein, gefpitst op 't oorelogen,

Gefchikt Gomarus legre, of't ftelfel van Armyn, Te fchiften ajs 't behoort? Kan Maurits, onbedrogen,

Verzekren wie van hen tot God 's volks gids moet zyn? Waar' hun gefchil ontdaan van wegens de eêlfte wyzen

Waarop men fchans, of wal, of heir ter neêr kon flaan; Wel verr' dat Barneveld uw' yver zou mispryzen,

Prees hy geen' ander hen dan u ten fcheidsman aan. Doch waarom hebben zy elkaêr fints lang befïreden?

Wat is toch hun gefchil ? Kan ftaats-of oorlogsman Als rechter tusfchen hen , gelyk het zyn moet, treden ? ... Licht dat hun aanhang zelf hen niet begrypen kan!

A 4 Dert

Sluiten