Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 19 )*

Hij voere, in 't mannelijk gelaat, De teekens van een hart,

Dat, voor het dierbaar Vaderland, En voor de liefde, klopt!

Gelijk de blikfem, in den nagt, Met grootfchen luister blinkt,

Met majefteit, die 't ftoutfte hart, Met angst en fchrik vervult:

Zoo luistervol zij ook zijn blik!

Zijn wenk zij majefteit! Hij paare 't zagte vuur der min,

Met moed, in 't fpreekend oog!

Zijn houding zij zijn hart gelijk,

Regt edel, forsch en fier! Zijn gang zij als de gang van.Mars, Den fleren oorlogsgod!

B 2

Sluiten