Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 )

algemeen fterker aangedaan zyn, die haar volkomen wasdom hadden, dan die nog, om my dos uit te drukken, in haar kindsheid waren. Hier toe behoort, dat de meefte uiteindens der takken be. Waart, en de jonge plantjes niet getroffen zyn, •waar van egter de moeder veel geleden had.

Ook fchynen de bladeren der bomen, die een fnoeing en vooral een 2omerfhoêing ondergaan hebben, meer te lyden, als die natuurlyk voortgroeien. ■ 'Door een muur, hegge of een andere wyze befchut, fchynen fterker getroffen, als die aan de vrye lugt meer bloot ftohden, gelyk

boven reeds aangehaald hebbe. Ik verhale

alleen het geen in de meefte gevallen is voorgekomen, terwyl my de uitzonderingen, die hief plaats hebben, tenens niet onbekent zyn. Van twee wynftókken, by voorbeeld, die door elkander gevlogten waren, en heen groeiden, heeft men den enen getroffen gezien, terwyl de andere niet aangedaan was. In ene rye van lindebomen van dezelvde ouderdom heeft men de ené byna om de andere zien aangedaan en verfchoont, en "

wat diergelyken meer zyn. Eindelyk'karf

men niet zeggen, dat de bomen aan de ene kant meer geleden hebben als aan de andere. De Windftreek fchyrit in de werking tegens de ene

Sluiten