Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN.

7J

zen, door het nadenken van 'c v oorledene, en de genoegens die zij, door ai ie onvolmaaktheid heen, in eene reeks van Godgewijde levens jaaren genoot, zalig zijn. Hoe moet d.tt geluk door nieuwe toevoegfelen telkens

groejen! nu gij door 't geloof in

Jefus verzoenend bloed, dat hier de vreugd en de rust van uw leven, en uw eenige troostgrond in 't derven was, u een erfgenaam ziet van een naamloos genot, dat zoo eeuwig duuren zal, als uw trek naar hetzelve, en dat, met uwe vatbaarheid voor nieuw, en telkens hooger enhoogerrijzend geluk, geduurig zal toeneemen.

Nu, lieve Moeder! nu gij een oogst van hemelvreugde maait, zijt gij gewis al de moeite, die gij op deze wereld zaaide t, ver* geeten; nu wordt elke traan, die gij hier weendet, eene beek van nieuw genot; nu ziet gij waarom uw weg zoo moejehjk,

zoo (teil, zoo lang was en voor e":ke:t

tegenfpoed, dien gij hier, gelaten, uit uws Vaders hand aannaamt, zingt uwe zalige ziel nu een danklied, daar gij juist hier door E 4

Sluiten