Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MUIS HERSCHAPEN IN EEN MEISJE. 2£

Naarmate van gepleegd bcdryf, Het ligchaam van een paard, een muis, of mug ter woning,

Of ook wel van een ander beest; Dit is van ouds een Huk van zyn geloof geweest. Pythagoras 2) heeft eerst dit ftelfel uitgevonden.

En myn Bramin dacht, op dees gronden, Een heilig werk te doen, als hy een' tooveriiar 3) Terftond op 't nederigst ging fineeken, De Muisziel in een lyk te fteken Weleer door haar bewoond, 'tlyfwaar' dan hoe 't ook waar'. . De tooveriiar wist dit te klaren:

Hy

5) De wysgeer die eerst de leere der zielverhuizing invoerde.

3) Men zal, daar de dieren fpreken, wel een* tooveriiar willen dulden; weleer tooverde men op de theaters; maar in verlichter tyden, in dagen waarin tooveren in onbruik is geraakt, zyn de toovcryen ook van de tooneelen der befchaafde volkeren gebannen; behalve daar die zeldfame razerny plaats heeft welke de menfchen, doorgaans hellende tot het gedrochtelyke, vermaak doet vinden in walgende famenfpraken in zang op de tooneelen te hooren. Daar de opera onnatuurlvk is, kan men de opera de tooveryën laten behouden.

De vertaler,

Sluiten