is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10S OVER DEN SMAAK,

kundig Schrijver (8) que Vhomme trouve <3 la perfeBion des êtres, qui lui en fait ai« mer, rechercher & voir avec fatisfaSiio» les caratleres, & les fignes qui en annoncent la réalité & la préfence; de Ut notre amour pour la beauté & le cas, que nous faifons du goüt, qui fappergoit, qui la fent, qui fapprécie.

Maar mozes mendelszoon beweert hier dat de Eenheid in de Verfcheidenheid bepaald aan de fchoonheid behoort, en niet aan de volmaaktheid, die alleen overeenftemming in de verfcheidenheid vereischt; en wat verder befluit hij, dat het vermaak 't welk wij in de eenheid vinden, alleen aan ons onvermogen, aan onze zwakheid moet toegefchreven worden. Zo gij de moeite gelieft te nemen van zijnen vierden, en vijfden brief over de gewaarwordingen op te flaan, zult gij 'er de redenen in vinden, die hij voor zijn gevoelen te berde brengt. Dan, ik belijde openhartig , dat hij mij hier te fijn fpint; zelfs vrees ik dat hem zijne al te groote fpitsvondigheid van redekaveling van het fpoor gebragt heeft. Het fchijnt

mij

(8) Aangehaald in de Diclionn. Encijcl. Tom. 22. Art. Goüt.