Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van.den smaak I47

nu om de honderd regels al eens een enkele fraaie voor den dag komt, moet men onder het lezen hunner verfen toch , en dit is geen Ifxelende roem, met boileau zeggen:

jfe faute vingts feuillet pour en trouver la fin.

De Geestigheid der gedachte kan de fchoonheid van de genie ook niet zijn. Deze verraadt altijd kunst en arbeid, en overal waar wij genie, waare genie vinden, tasten wij de natuur zel\re — gewoonlijk zelfs met alle verwaarlozing der kunst.

Eene fchoonheid van Genie moet derhalven zodaanig iets zijn, dat volmaakt independent is van alle uitdrukking en kunst, fchoon het van beiden dienst kan ontvangen, even als het zetten en flijpen aan den diamant geen meerdere waarde geeft, fchoon het deszelfs luister verheft.

Zie hier dan waar, naar mijne gedachten,

lifant un Auteur dont les penfées & les paroles ont un air aifé, que fon fe figure que fon en feroit Men autant. Mais on Je trouve bien kin de fon compte quand on en vient ei fesfai. On aprend alors par Pexpcrience qu'il n'est rien de plus dijficile que d'imiter ce qui paroit fi facile. Di&. Crit. T, ƒ/, p. 627. b.

K a

Sluiten