is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 over de liefde

Minnaar moest Held zijn, moest zich verdiend onder zijne Landgenooten gemaakt hebben ; zijne onverfaagdiieid , de menigte veldflagen, die hij bijgewoond, de overwinningen, die hij behaald had , maakten zijne eenige waarde uit, in de oogen zijner Geliefde. Eene"Minnaares van dien'tijd zou ten .naasten bij met bel la mij gezegd hebben:

Mijn Minnaar zij een Jongeling,

Die 't Vaderland bemint! Die zelfs het dierbaar Vaderland ,

Nog boven mij, bemint!

Zijn fiere leest zij niet getooid

Met vrouwelijke pragt! Mijn hart verfoeit den jongeling

In een verwijfden tooi!

Hij voere in 't mannelijk gelaat, •

De teekens van een hart, Dat voor het dierbaar Vaderland

En voor de Liefde klopt!

Het Meisje ontving haare verdiende van den ftam, daar ze uit gefprooten was; naar maate deeze door de Barden vereeuwigd ware, was zeedel; de Jongeling van zijnen arm en van zijne wapenen; naar maate deezen hem roem verfchaft hadden, durfde hij naar het hart der edelfte Maagden ftaan. Alles is

ook