Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

VERVOLG VAN DE EIGEN

lijkheid gegrond, en ten eenenmaal voldaan was, mét in eene digte wolk van hartelooze, maar geestige en vleiende loftuitingen rond te kunnen zweeven. Toen reeds vingen ze aan, die edele gevoeligheid, en alle die beminlijke en zachte deugden, welke een zo wezenlijk fieraad der fchoone Kunne zijn, en haar alleen tot den gordel der bevalligheden kunnen verflrekken , te verfmaden, om tot die kleene en verachtelijke kunflenaarijen , welke de Weelde in de volgende Eeuwen tot volkomenheid gebragt heeft, den toevlugt te neemen. Zo vinde ik reeds bij eenen guiart den volgenden raad, aan eenen Minnaar . gegeven om hem van de Liefde tot zijne Minnaares te genezen : 13 «n

Le ma tin va la yoir, ains qu'elle foit levée, Et que de fon fardet foit oingte ni fardée (28).

Hoe verbaasd verfchilt 1 deezen verachtelijken toon van dien eerbiedigen,. met welken een Ridder eertijds van zijne Geliefde fprak!

iraeHi-1 . .. pd f ~ ' • . Hoe

(28) Mervesin HisfJ de la Poëfie Franc. pag. m. 82. Hij leest voor oingte, ceinte; maar verkeerd, zo als in veele zijner aanhalingen. Zie hieromtrent jfaoch et /. c. Chap. 91.

Sluiten