Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE VOORIGE BRIEVEN. 2g

zoekt, en zich ook 'hierin van de valfche liefde en alle nabootfing onderfcheidt. Het Veld is terftond het favoriet-tooneel der Liefde; zij fchuuwt de Stad met al derzelver pracht en vermakelijkheden, om het ftille land , het fombere bosch, de murmelende beek , de rijzende Zon , de vertederende Maan, den aantrekkelijken Starren-nacht, te verkiezen, en bier, hier vindt ze in de natuur zelve voedfel en verzachting beide. Deeze weldaadige invloed van de Liefde op de wederbrenging tot de Natuur, en hier door (want een ander weg is 'er niet} tot het Geluk, is zo waar, dat men ze zelfs in de meestbedorven eeuwen, en ook onder ons, waarneemt. Zie dien jongeling, die, door de zachte handen der weelde opgevoed * voor de ledige verveelendheid der natuur op het Land te rugge beeft, om zich daaglijks

in

jezt das Ahendroth gldnzt, wird es, hts zum lezten der Tage, nie mchr glanzen. In der unerfchöpfbaren Natttr ijl Alles einzig und- einzeln, und fo in der Natar aller Naturen, der Liebe. Jedes Bild, jcdes Blatt, jedës Liedchen fckwimmt in feinem eignen Duft, hat feine einzelne Süsfigieit und Wonne, oder es hat gar keine. Lied. der Liebe. p. m. 78.

B 4

Sluiten