is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de roëzij. enz.

169

niet genoeg aantepriizen, maar indien ze ons de moeite uitwint, zo als ze tot hier toe al veel gedaan heeft, van de Natuur zelve te beftudeeren, en uit deeze oorfpronglijke bron te putten, doet ze ons geen voordeel, maar een nadeel, dat door niets te heritellen is. Onze genie doolt dan altijd tusfehen dezelfde grenzen rond: zij is, als ik mij dus met een zeker Schrijver uit mag drukken, tusfehen den Xanthus en Simoïs als befloten, en wij blijven immer wat wij zijn. Dan alleen zijn de Ouden ons alles waardig, wanneer wij van hun leeren tot de' Natuur zelve te gaan, en ons aan deeze rijke, onuitputtelijke, en altijd nieuwe bron van dichterlijk Schoon te houden. Zie daar mijne gedachten.

een portret naar een portret, laat dit laatfte dan ook vaneen' van dijk of rembrand zijn; in het andere naar het oorfprongiijk menfchenbeeld zelve. 'Er gaat altijd in elke nieuwe copie op nieuw iets ver» looren.

L 5 SES-