is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE BRIEF.

OVER HET BIJZONDER EN ALGEMEEN BELANG IN DE WERKEN VAN SMAAK EN KUNST.

Uw brief, mijne lieve Vriendin! heeft mij een onuitfpreeklijk vermaak veroorzaakt. Ik ontving hem in een oogenblik, dat ik niet zeer opgeruimd was, maar hij verdreef mijne droefgeestigheid, en ik eindigde met hartlijk te lagchen over de beminlijke drift, waarmede gij uwe geliefkoosde lectuur verdedigt, en de geestige, recht vrouwelijke, wijze, op welke gij mijne eigen argumenten tegen mij weet aan te wenden. In uwe tegenwoordigheid zou het mij waarlijk moeilijk vallen langer met u te verfchillen. Uw geheele gelaat zou mij zo zichtbaar zeggen, dat gij van de

waar-