is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en algemeen belang, enZ. 22£

Of als wij in een kleine fchuit

Elk met een taaie fpaan

Het golvend zilver Ihan! Dan zit Dione's dertle guit

Altijd aan 't roer en brengt

Ons, daar 't zijn wil gehengt.

Hoe menig klein, lief, aandoenlijk ftukje is in dit geval! Welke partij kan mijn ziel trekken onder het lezen van de volgende fchoone regels:

Een eenig Thrafiesch Kind, dat onbezonnen fpeelde Op al te teder ijs, bedierf zijne eeiire weelde. Het zonk en werd vervoerd door Hebrus fnellen vliet. Terwijl de fcherpe fchors het hoofdje boven liet. De Moeder, ongerust, hoe donkerer hoe droever, Vindt eindlijk 't opperdeel gedreeven aan den oever; Zij zuchtte, nam het op, herkende haaren vond, En kuschte kinderloos haar Zoontjes kouden mond. Zij kon geen hikkend woord tot hartverligting fpreken, Maar ging een ftapel houts ter laatfter eer ontfteken, En loosde bij de vlam dees weeklagt der natuur: Moest ik dan Moeder zijn voor water, ijs, en vuur!

Of bij het lieve ftükje van leonard:

les deux ruisseaux. daphnis, privé de Jon amant e t Conta cette Fable toucbante VI. deel. P *