Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ALGEMEEN BELANG, enz. 231

rijkheid ontzeggen, fchoon het dan ook de overige vereischten van den Heer sul?,er niet bezate, en, naar mijn inzien, ook niet bezitten kan.

Le Godt, par-tout divers, marche fans régie fdre, Le Sentiment ne va point au hafard: On s'attend/it fans impofture ; Le fuffrage de la IVature Vemporte fur celui de l'Art.

Thans, mijne lieve Vriendin ! meen ik uwen brief genoegzaam beantwoord te hebben , om u zelve tc laaten beiluiten, of gij met recht uwe Franfche Schrijvers , boven die van uwe Landgenooten,boven die van deEngelfchen en Duitfchers, verheft, om dat ze in de daad eene wezenlijke belangrijkheid vooruit bezitten; dan of dit flechts een van die kleene vooroordeelen is, welke eene lieve, aartige, maar toch altijd eenigzins beuzelachtige, Vrouw fomtijds fchijnen te verfieren, doch die eene Sophië onteeren, en haar' geest, voor een hooger vlugt vatbaar,-binnen enger paaien, dan de Natuur voor haar beftemde, beperken. Wanneer gij met eenige der befte werken van de Duitfchers bekend zult zijn, ben ik verzekerd, dat gij niet meer voor de exclufive belang-

Sluiten