Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl VADERLANDSCIIE'BRIEVEN.

„gen; als, dat in de Rechtvaardig-

„ MAKING DES MENSCHEN VOOR GoDT, „ niet DE GERECHTIGHEYT ClIRISTl „ selfs den MENSCH TER GERECHTIG,, heyt wort TOEGEREKENT, maar „dat het GELOGVE SELFS, OF het ,, geloove door DE GENADIGE aan„ NEEMING GOD ts , ONSE GERECHTIG" „ heyt zy, daar door WY VOOR GoDT ,, GERECHT va ARDIGT WORDEN. ArMI-

„ nius hem verlinkt vindende , wilde op dat „ punt, voor als nu, in disguyt niet trc„ den , gaf voor , dat elk fyn gevoelen mocht by „ gefchrift feilen : en is daar mede fo de tTa, „ menfpreking7 geeyndigt: oordeelcnde de Hoo„ ge Raadt , 't verfchil te btfiaan in fubtyle questien , die niet veel te beduiden hadden. „ Maar G oma rus feyde , die van födanigh „ gewicht te wefen , dat hy met Arminii „ gevoelen voor 't oordeel Godts niet fou derven „ verfchyncn1'. Het overige is mij te breed om uit te fchrijven , maar nogtans wel waardig , dat gij het naleest, cn tegen het berigt van den Heer Marti net in de. fchaal legt. Die nu deezer Historie onkundig is , of niet anders daar van weet, dan 't geen door de partijdige pen van G. Brand daar van te boek is geflaagen ; moet die , op het leezen, van den Heer Martinet, van Bladz. 5—10.

x niet

Sluiten