Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§o VADERLANDSCHK BRIKVEN.

van het fpel te weezen , dagten zij niet meer aan de Verdraagzaamheid , welke zij voor weinig jaaren zoo fterk hadden gepredikt. Tans werden zij onverdraagzaam , en hunne onderdrukking en vervolgzugt , kende bijna geert paaien. Spreekende voorbeelden zijn daar van in onze Gefchiedenis voor handen. Wilt gij het in een kort tafereel leezen ; fka dan mijn Handboekje op. Bladz. 168—171. 182 — 184. 391—196. 212 — 221. 257. en vooral ook het voorgemelde Werkje van Burgem. ri e Vry, Bladz. 23 tot 38. —Voorts zegt hij: ,, Amsterdam betoonde ongehoorzaam„ heid aan der Sta aten befluit, om elk„ anderen zonder lasteren of bezwaareri te ver„ draagen". En dit was ongetwijffeld voor hun een fcherpe en bijtende doorn in 't vïeeschi Eene Stad als Amjlerdam tegen te hebben , dat was niet te dulden ; er moest daarom nog moeite nog kosten gcfpaard worden , om de hekken aldaar verhangen te krijgen. Daarom vervolgt onze Schrijver : „ Zij lieten des „eene bezending naar die [o n g e h 0 o r„ z a a m e ] Stad afgaan. H u g o de „Groot (*)" — die groote kampvegtcr

voor

(*) Van hem is nog voor handen , en berustende in 't Coliegie van Schietend, zeker fcherp Placaat, door zij.:

pef

Sluiten