Vaderlandsche brieven, behelzende een vrijmoedig en waarheidlievend onderzoek der denkwijze van den weleerwaardigen heer J.F. Martinet, in zijne Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar