is toegevoegd aan uw favorieten.

Maurits van Nassau, prins van Oranje. In zes zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE ZANG. 9?

Den God die, na zyn woord, zyn kerk doet zegevieren.

Valverde, een basterdfpruit van hem wiens addertong Den Kastiljaan tot moord in 't fchuldloos Peru drong, Verflerkt des veldheers taal alöm by de oorlogshoopen, En fluit wat fneuvlen zal der Heemlen Hemel open; Daar't blind gemeen, dat zich als beesten leiden laat, Alle indruk van den fchrik op 't oogenblik ontgaat.

Wat zorgen Nasfaus prins in 't oorlogsveld verzelden, Hy vond zyn hoogst vermaak in 't leven van die helden Wier moed een zuchtend volk getrouw had bygeflaan, Tot nuttig geestvermaak, opmerkfaam na te gaan. De zoon van Jzaï, als hy, ten kryg geboren, Kon meest het heldenhart van Willems zoon bekoren. Eengrootfche heldenzang van Tsrels harpenaar, Meest troostryk opgefteld in 't nypendst van 't gevaar, Hem in den kryg bedreigd door Isrels dwingelanden, Was meest,in 't hoogst des noods, ten troost, in 's prinfen handen. Thans viel, na 't overleg van zyn' beraamden flag, Zyn oog op Davids boek, dat doorgaans by hem lag; Hy ziet daarin het lied doordien monarch gezongen, Toen hy door Edoms magt zyn landen zag befprongen. 'tVerheevne dat de held in dezen krygszang vond, Verrukt den geest, ontfluit op deze wyz* zyn mond.

N 6 God!