is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpen vermeerderen, tastte ons met den onrechtvaardig, ften oorlog aan, en toen eerst ontdekten wy ons «VrJ aan zeelteden; want de buitenlanders, die op Lzefchepet voeren, en ons alleen om den broode volgden, htdï ».c J fhul. zodra onze koopvaardy Hiluond! en de vade * landfche vlag ten koste van bloed en wonden Terdeedfed moest worden. Ook hadden deze menfchen hier geen vaderland. En offchoon de Bataaffche moed op DoggeXk ■-ch Kaande hield en eenen nieuwen laauwe'rkranTbZn der Trompen en de Ruyters verwierf: welk eene onbóet! haare f 1 e Ieede„ Wy ^ ^ ^ jbocu

alle de takken van onze welvaard. Na dien tyd heeft de tegenfpoed niet aflaaten alle onze fchreden te verze Ie„ in. wend,ge twisten hebb.non.V,de,h.d beroerd;b.tol.n j

e i nTa^e M,VrfWddig Veinederd' T~< ^ ^ t e„ Jaaren beleefden wy eene omwenteling in ons ganfcha Staatswezen; tweemaalen binnen dien zelfden tyd zagewÏ vreernde krygsbenden, metde tegennrydigffeoogm ?n het hart van ons vaderland doorgedrongen, en noghed'en

best on 1 , 1 ' of d0 nlam ™ »■« gemeene. « JLt / iC! E""",ird" »l word»

werk, dat w„ I, dezen te doe,, bebbe" «'f0"