is toegevoegd aan uw favorieten.

Oden en gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vcrfchriklijk is uw wraak, o God! .

In uwe wolken wankt het lot,

't Onzeker lot der fidd'rende aarde!

Nog éénen wenk! —- en 't gansch Heel-al Schudt op zijn' as, en neigt ten val!

Verwoesting maaide ons neer! zoo gij ons niet bewaarde! —

Neen, Vader! zelfs in uwe wraak, Is uwe goedheid ons een baak ,

Waarheen onze eerfte zugten zweven;

O ja! gedugte Memel-Heer!

Hier Haat gij wel een fterv'ling neór;

Maar gindsph fchenkt uwe gunst aan duizenden het leven ! —

Daar klatert de eerfte (lag | mijn geest!

Eerbiedig Hem, wien de afgrond vreest!

Aanbid-j en zing hem lof-gezangen!

Misfchien zal nog des wrekers hand Zich wenden; en mijn Vaderland

Uit de armen des verderft Gods zegening ontvangen.' .

1782.