Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Truitje. Ja dat doet ze zekerook. Zij heeft al de draaden voor ons in den naald geftoken , en de zoonitjes ingeflagen, en dat wel zoo, als het behoorde —— daarboven is zij niet eens uit de kamer geweest.

Betje. Zie nu eens truitje! of dit zoo goed word?

Truitje. Het is zoo wat, betje! de

fteeken zijn een weinig te groot en dan

loopt het fcheef.

Letje. Laat eens zien , dat kan nooit aankomen? Kom, zet den band op dien rok —— maar een weinig fpoedig, anders doe

ik het zelf. Foei, foei, die zoom moet

weer geheel los getornd worden. Betje! betje!

Betje. Ik kan het nog zoo goed niet als gij, ik ben het zoo niet gewend.

Letje. Dat is juist het geval is de

band 'er al opgezet ?

Truitje. Och! maak het niet al te erg met het arme betje, gij ziet immers, dat ze het niet doen kan; zij heeft 'er zich zoq

niet op toegelegd, als wij. Geef hier,

zusje lief! Zoo, die ééue band is 'er al aan. —— (Zij neemt den rok en eensklaps B 3 gstat

Sluiten