Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÉSTE li U W E L IJ Kr 'ij?

Kent , voorge u in den echt verbindt ,

Uw fchoone, eer gij haëf driftig mint; i^oogt hare denkingwijs en inborst klaer te ontdekken;

Toest of haer fmaek aen u voldoet,

Of zij , dezelfde neiging voedt, Waertoege uw eigen ziel het vlijtigfte op voelt wekken:

Die eenheid legt den besten grond Ter famenfmciting' van het hart der trouwgenooten,

En niets kan, in hun rein verbond. Meer kwellings weren, of 't genoegen meer vergroóten.

Zoekt , boven al, in üw vriendin

Een' ftillen geest , die vdor de minn*, De huwlijksminn' gefchikt , zich als het wasch laet kneden s

Een vrouweziel, die ijlings gist,

Is een fontein van ramp en twist, Ên eeuwig ongefchikt vöor liefde eh teederhc len,

Dat moed eens jonglings roem verbreid', En ftalen wederfland in mannen word' geprezen j

De ftreelende zachtaertighcid £al fteeds het warê merk der beste vrouwen wezeri.

Dp

Sluiten