Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

regelen , er is geen twijffei aan , of men „ moet dezelve prijzen; de Auteur is lofwaar, d\<r — een eerst licht in de kerk , — be„ proefd in rechtzinnigheid &c. zou dan zijn „ werk niet aan hem gelijk zijn ? Nu, ik ben":

ex animi fententia

in haast.

H

Wel zoo ! wel zoo ! ft f z ! wat

Zegt die Heer in de fauteuil? ik kan hem

niet verftaan; — hij bromt, — hij fchijnt kwaadaartig! Ik zal het u zeggen mijne Heeren! hij

zegt: 4t!e deel, 2'-'c ftuk van N

ja! er is veel goeds in: want ik heb het eerfte deel van het werk gelezen , daar was veel fchoons ih - wel beredeneerd — kragt van zeggen: maar ook veel fchadelijks. Ja die Drukpers! — dat vertalen ! het komt dan in ieders handen ; — wat worden er een menigte plaatfen der H. Schrift anders in verklaard dan wij gewoon zijn ! Ik moet er voor waarfchuwen — moet dan ons

geheel crediet weg raken! — och ! ■

dat ik nu nog geen plaats vinden kan , waar op ik eens ter deeg mijne gegronde aanmerkingen B 5

Sluiten