is toegevoegd aan je favorieten.

De poëtische spectator.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

bevalt mij ook niet: het diminutivum doet hier of geene of eene verkeerde uitwerking; waarom niet eenvoudig gezegd:

Daar zag hij ook mijn leger

Mijn tranen en gebeden of: Hij zag mijn

n „ j ~~~t fliUe tranen;

En floot mijn gapend graf. '

Wat het laatfte couplet aangaat, de voorftelling daarin is al te afgebroken om duidelijk te zijn.

En nu, ach! nü mijn Schepper'. Hoe billijk was een offer'. Maar, ach! mijn zondig hart'.... Mijn 'J'efóst mijn Verlosfer\ Slechts éènen droppel zoenbloeds, En — alles is volbracht '.! —

Dit kan men zonder de woorden eenigzints te verdraaien , zeer wel zo verklaren , als of er ftond: nu moest ik mijne dankbaarheid betoonen, maar mijn ■ hart is bedorven, Jefus heeft geleden, en dus behoeve ik niets te verrigten, dat is,- ook niet eens dankbaar te zijn. _ Ik weet wel dat de dichteres het zo niet gemeend heeft, en datze louter heeft willen zeggen. Mijne dankbaarheid ls zo bezoedeld en gebrekkig,* dat ik de gerechtigheid van Christus noodig heb; maar zij zegt het echter niet: — een bewijs hoe moeilijk het is afgebroken te fchrijven en teffens te zorgen dat F 3