is toegevoegd aan uw favorieten.

De poëtische spectator.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "2 )

digen. In plaats van dichterlijk vuur — ftramme, prozaifche* befchrijvingen, zonder leven, zonder fentiment! Dichterlijke fchoonheden zal men in dit ftuk niet vinden: — wel goede, verftandige , redeneringen , in vaerzen gebragt. De heer Bacot heeft ook eene, niet zeer gelukkige , mengeling van maaten verkozen , die zijn voordbrengzels nog meer een ftijf voorkomen en hardheid geven. — Een goede, redeneerkundige verhandeling, in vaerzen gebragt, verliest , door deze overbrenging , veel van 'hare verdiensten; daar aan den anderen kant, een goed dichtftuk, in proza, overgebragt , nog veel van zijn wezenlijke waarde behoudt. — Maar laat ons een proef geven, op welk een wijze de heer Bacot, als dichter, werkt:

Ontwecken tocht naar Brest, hoe fchandlijk zult gij tuigen

Van 't Jnoodst verzuim, of vuil verraad'. Hoe laag, 6 Jlinksch Beflierl heeft Neêrlandmoetenbuigen! Hoe fchreit heur diepvervallen flaat'. Spreek 's Laids gemeene Kas, — gj Vlooten , Gij Krjgsmagt, tuigt, op welke Grooten Van uw verval de fchennis kleeft. Spreekt Grenzen,-Oost en West.-Hoe veilig mogt ge u wangen 6 Brit, vj'er oogen de Ontrouw zagen, Die ligt uw goud bevorderd heeft!