is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 TOONEEL DER STAATS -

lil.

Afdee-

UNG.

gunften beantwoordden (#) ; hier ,van getuigen de menigte van Privilegiën en Vrijheden aan de bijzondere.Steden, van tijd tot tijd, gefchonken; volgens welke de Souverein zijne Erilijke rechten, die hij, 'tzij door aankoop, of met de Wapenen verkregen had, eerder met den Gemeenen Rijkdom , zo als in oude tijden de Vroedfchappcn plegen genoemd te worden (c), fcheen te willen deelen , dan zig door volftrekte bevélen, eigendunklijk, te doen gehoorzaamen. Het

is buiten tegenfpraak, dat de oude Graven , tot zodanige, meestal vrijwillige, toegevenheid, waar bij zij, voor een gedeelte , van hun gezach afftonden , niet zullen gekomen zijn, dan uit overtuiging, van geen recht te hebben, om oppermagtig over de Perfoonen en Bezittingen der Ingezetenen te befchikken; of wel, dat zij het verleenen van dergelijke gunften, begreepen, de best gefchiktfte middelen te zijn, om den welvaart der Landen te

be-

(£) Zie de Inleidin g.

(O Hilhrte van Enkhuizen,door E. van den Hoof, biadz. 44.