Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. a3y

beleg te doen opbreken; dan deeze verademing was van korten duur. Den 2.6 Mei, werd de Stad andermaal door Balies ingefloten, en alle toegangen, tot dezelve, door wel twee en zestig opgeworpen Schansfen, verhinderd. Lang verduurden de Belegerden, pest, hongersnood, muiterij en de uitterfte elende; wanneer bij de Staaten, op den voorflag van Oranje, befloten werd, tot het openen der Sluizen, en het doorfteken der Dijken, om den Vijand door het water te verjagen ; doch dit middel had in 't eerst; de gewenschte uitwerking niet, doordien de Oofterlijke Winden veroorzaakten, dat 'er geen water genoeg,op 't hooge Land, rondom Leiden, komen kon, 't welk den Spanjaarden derwijze verhovaardigde , van zig te beroemen, dat het den Ketteren zo onmooglijk zou zijn, die Stad te ontzetten , als de fterren van den Hemel te rukken Dan eerlang deed de Voorzienigheid der kans keeren, en eenen feilen ftorm, uil het Noordwesten, bragt zo veel water orr. de Stad, dat de Vijand genoodfaakt was. zijne Schansfen, door de vlucht, te veria ten, en dat de Vloot, onder den Admi raai van Boisot, beftaande uit een<

me

VII. Afdeeling.

Befluit der Staaten , om de Sluizen te openen en de Dijken door te fteken.

Het eindelijk: goed gevolg daar van.

Sluiten