Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL DER STAATS*

vn.

AFDEELING.

De Stat word ontzet.

menigte ondiepe Vaartuigen, tot ontzeil gefchikt, op den derden Otlober , behouden , binnen raakte. Zichtbaar bleek de Vinger Gods in dit alles nog nader, toen é des anderen daags, de wind Zuidoost liep , en daarna Oostlijk, waar door het Water met kracht wederom zeewaards keerde (20). De Prins kwam, twee dagen

(20) Dit kenüjk teken der Goddelijke Uitred, ding, getuigen alle onze Historie S c o r ij v e r s eenparig. 15 e n t i v o g l i o zelfs, verhaalt, dat de aanflag om Leiden te water te ontzetten, in 't eerst, mislukt zijnde, men geheel Holland, in den gebeden bezig zag, om van den Hemel meerder toevloed van water af te fme eken; doch hij fchrijfc een weinig verder en dat in hem, als een Spaansgezinde , niet te verwonderen is, deeze onverwachte verlosfing, alleen toe, aan de gewoone jlormwin. den in dat Sai/'oen van V Jaar; niet te min erkent hij, dat het water, ah geheele Bergen kwam binnen Jluiven, en de Spanjaards overtuigde, dat zij langer niet tegen menfchen, maar tegen de Elementen te ftrijden zouden hebben, en daarom op hunne Vlucht bedacht waren. De befchrijving,die hij verder van deezeu aftogt geeft, moet voor de Span. jaarden allerbenauwst geweest zijn: hij zegt, V was een rampzalig fchouwfpel, aan veele zijden den een gedood, en den anderen verdronken te zien, en veele die ter hunner behoudenis de Wijk naar de hooge pla&lfen genomen hadden, wierden, van het

Wa-

Sluiten