is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 329

kunftenarijen van Leïcester. Het Slot te Wouw, in de nabijheid van Bergen op Zoom, werd door zeker Franschman, een verdacht perfoon, doch dien hij niettemin het bevél, aldaar, gelaten had, voor . Tienduizend guldens, aan Parma, verkogt. De Stad Deventer en de Schans over Zutfen, de eerfte ter bewaaring aan William Stanlei, en de laatfte aan Roeland Jorkt fchoon tegen den zin der Staaten, toevertrouwt, werden verraderlijk aan den Vijand ingeruimd (c). Ongetwijffeld was 'er een toeleg van dien aart, tegen meer andere plaatfen , doch zulks werd nog in tijds ontdekt (d). De Raad van Staate ftelde wel eene uitloving van drie duizend guldens, op de Lijven van Stanlei en jork, maar dit verbeterde de kwaal niet. De Staaten Gene-; ra al diep getroffen, over zodanige ^ voorbedachte fchelmftukken, bezwaarden 1 zig daarover in eenen ernftigen Brief | aan Leïcester, waar in de oude klagten, wegens zijn zeldfaam gedrag, vernieuwd

(f) Hooft, XXV Boek, bladz. 1128 & feqq. («O Van Reijd, VI Boek, bladz, 152. X 5

XIX.

afdeeling.

Je Schans aver Zuu fen , ko. nen,door rerraad , ian den Vijand,

3e Staaen Ceteraalbh rij ven an Leiester.