Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 351

Hoewel, door de afkondiging van dit Plakaat, de oorzaak der muiterij, onder, het Krijgsvolk, geheel geheven werd, en ook eerlang in de meefte bezette plaatfen, eindigde, bleef echter de landverdervende aanhang van Leïcester, gedurig, voortwoelen, om ware het mooglijk, de zaken op nieuw in den war te brengen; tot welk oogmerk men wil, dat hij, tot kort voor zijn dood, die, den veertienden September van dit Jaar, voorviel (g), door brief op brief, den misnoegden gefterkthad (£). Zijn affterven ruimde zekerlijk een groot ftruikelblok uit den weg, en verzwakte zijn partij gevoelig: middelerwijl , dat de Regeering , allengskens, eene meer beftendiger gedaante begon te krijgen.

Bij alle deeze huislijke onlusten bleei de gemeene Vijand niet flapen, en zo' Alziende Oog des Hemels, dit Land nie zonderling bewaakt had, wij zouden, ze

kei

(g) Van Reijd, VIII Boek, bladz 231.

(4) Wasenau, Vaderl: Hifl:, VIII Deel bladz. 289.

XX. Afdee,ing.

Leïcester fterft.

Sluiten