is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 TOONEEL DER STAATS*!

XXII.

afdeeling.

voogdij opdroegen, om hem tot het invoeren van nieuwigheden te wettigen, integendeel 't Gezach aan hem verleend, breidde zig niet verder uit, dan het geen de voorgaande Landvoogden, onder de Graven, plegen te bezitten (r). De Lastbrief bij welken de Staaten van Holland en Zeeland, Prins Maurits benoemen en aanftellen, tot hunnen Stadhouder, Kapi tei n Generaal en Admiraal, was, in zijn voornaamfte deelen, overeenkomftig met den Inhoud der vroegere Lastbrieven, door de Graven aan hunne Stadhouders gegeven (s) , en uit kracht van welkenMaur i Ts,bij het veroveren van zo veel Steden voor den Staat, overal, den Ingezetenen vergunde van te moogen blijven, bij hunne oude Rechten en Voorrechten, waar van de Steden Nijmegen en Groningen, bijzonder getuigen kunnen (*).

AICO Zie hier voor, bladz. 269. Bor , XXIII

Boek, fo. 54.

(O ■ Bladz. 251 Noot 6 vergeleken niet

Mr. s. van Slingelandt, I Deel, bladz. 75 en

vervolgens. (O Bladz. 404 en 433.